• Αρχική
  • O Όμιλος
  • Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
Άρθρο 1. Γενικά θέματα

 

1) Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις  σχέσεις των εφόρων τμημάτων, εκπαιδευόμενων αθλητών αθλητριών, των κηδεμόνων και των  γυμναστών - προπονητών των τμημάτων υποδομών του «Αθλητικού Ομίλου Θράκης» με τη διοίκηση. Ο κανονισμός ισχύει για όλα τα τμήματα στα οποία διατηρεί σχολές εκμάθησης  αθλημάτων ο «Αθλητικός Όμιλος θράκης».

 

2) Την ευθύνη της οργάνωσης, της συγκρότησης και της λειτουργίας των  τμημάτων υποδομών έχουν οι έφοροι των τμημάτων, οι οποίοι έχουν οριστεί από το Δ.Σ. και τυγχάνουν της εμπιστοσύνης του.

 

3) Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στη δύναμη των  τμημάτων υποδομής οφείλουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τα μέλη του Δ.Σ.  του «Αθλητικού Ομίλου Θράκης», τους εφόρους, τους γενικούς αρχηγούς, τους προπονητές, τους υπαλλήλους, τους συναθλητές και συναθλήτριες, τους κηδεμόνες και τους φιλάθλους. Οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, υπακοή στις εντολές της διεύθυνσης των τμημάτων και της τεχνικής ηγεσίας.

 

4) Όσοι ανήκουν στην οικογένεια του Αθλητικού Ομίλου Θράκης οφείλουν να διέπονται από σταθερές ηθικές αξίες και να αντιτίθενται στα φαινόμενα βίας, του χουλιγκανισμού, της επιθετικότητας και της χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

 

Άρθρο 2. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις  Εφόρων και   Γενικών  Αρχηγών  

 

Οι Έφοροι των τμημάτων έχουν την δυνατότητα να σχηματίζουν τριμελής διοικητική επιτροπή η οποία θα αποφασίζει για την λειτουργία του τμήματος (αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστών, προπονητών, προμήθειας απαραίτητου αθλητικού υλικού κλπ). Είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλίο πρωτοκόλλου, εσόδων εξόδων, και βιβλίο πρακτικών.  Να αποδίδουν οικονομικό απολογισμό του τμήματος δύο φορές το χρόνο στο Δ.Σ.   Οι Έφοροι Αθλημάτων μπορεί σε συνεννόηση πάντα με το Δ.Σ., να απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και τους αγώνες του Σωματείου εξ αιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι στους τρίτους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Γυμναστή - Προπονητή κ.λ.π. Απαραίτητη προϋπόθεση τιμώρησης αθλητή είναι η προηγούμενη κλήση του σε απολογία και η παροχή  κάθε πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης.

 

Οι Γενικοί  Αρχηγοί  κάθε τμήματος  φροντίζουν για την εύρεση αγωνιστικών χώρων όπου θα διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις, φροντίζει για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για την άψογη συμπεριφορά των αθλούμενων στους αγωνιστικούς χώρους, για την τακτική προπόνηση των αθλούμενων, για την εξεύρεση κατάλληλων προπονητών και συνεργάζεται μαζί τους για κάθε τεχνικό θέμα που αφορά τους αθλούμενους. Ενημερώνεται και ενημερώνει για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των αθλητών και των ομάδων. Φροντίζει για την ενημέρωση   των αθλητών επί των κανονισμών των αθλημάτων κ.λ.π.

 

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Αθλητών και Αθλητριών

 

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές και αθλήτριες:

 

1). Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν αθλητική και κόσμια συμπεριφορά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς. Απαγορεύονται γενικώς οι διαμαρτυρίες, εκνευρισμοί, τσακωμοί, ανταπόδοση χτυπημάτων καθώς και κάθε είδους σχόλια προς τους φιλάθλους, διαιτητές, αντιπάλους ή συναδέλφους σ' όλους γενικά τους χώρους του γηπέδου, αποδυτηρίων και διαδρόμων προ και μετά ή και κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων.

 

2). Να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο προπονητής και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα ή ημερίδα, εφ' όσον κληθούν από τον προπονητή. Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις δέκα λεπτά (10' )πριν την καθορισμένη ώρα.

 

Η προσέλευση είναι υποχρεωτική, ακόμα και για τους ασθενείς, αλλά και για τους τραυματίες οι οποίοι μπορούν να βαδίσουν και να εξεταστούν, έτσι ώστε να καθοριστεί η θεραπεία.

 

3). Να ανταποκρίνονται πλήρως στο πρόγραμμα προπόνησης, να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές του προπονητή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και να φροντίζουν να βρίσκονται στην ανάλογη φυσική κατάσταση που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, αλλά και την καθαριότητα των υλικών που χρησιμοποιούν.

 

4). Όταν συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας είναι απαραίτητο να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά, να ακολουθούν επαρκώς το πρόγραμμα της αποστολής και να υπακούουν χωρίς σχόλια στις οδηγίες και υποδείξεις του αρχηγού της αποστολής και των προπονητών.

 

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές που έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή υποχρεούνται να παρευρίσκονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο χώρο που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και με την προκαθορισμένη ένδυση (βλέπε παρ. 11). Αυτός που θα ήθελε οποιαδήποτε διευκόλυνση σχετικά με την αποστολή θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον τεχνικό υπεύθυνο και τον αρμόδιο προπονητή, οι οποίοι και θα κρίνουν ανάλογα.

 

5). Κατά τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν να αποφεύγουν να είναι προκλητικοί και εριστικοί προς τους διαιτητές. Να αποφεύγουν τα πειθαρχικά παραπτώματα, να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του fair-play.

 

6). Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς αθλητή ή αθλήτριας προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία), τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας από το σύλλογο.

 

7). Απαγορεύονται οι προπονήσεις από προπονητές εκτός συλλόγου.

 

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε άλλη αθλητική δραστηριότητα εκτός απ' αυτής των τμημάτων υποδομών του «Αθλητικού Ομίλου Θράκης». Για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις των κλιμακίων των Εθνικών ομάδων και των Σχολικών Πρωταθλημάτων, απαιτείται έγγραφη πρόσκληση από την αρμόδια ομοσπονδία ή την αρμόδια σχολική αρχή.

 

Για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση είναι απαραίτητη η άδεια του υπεύθυνου προπονητή και του εφόρου του τμήματος υποδομών.

 

8). Είναι τελείως αδικαιολόγητο να αρνηθεί αθλητής την συμμετοχή του λίγο μετά την ανακοίνωση της αποστολής προφασιζόμενος ασθένεια ή τραυματισμό. Επίσης αν κατά τη διάρκεια του αγώνα αντικατασταθεί από συμπαίκτη του έχει την υποχρέωση και το καθήκον να το δεχτεί αδιαμαρτύρητα και να καθίσει στην θέση με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς εκτός αν του δοθεί άδεια από τον προπονητή ή τον υπεύθυνο του τμήματος να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

 

9). Να ακολουθούν το εξω-αγωνιστικό ωράριο, που καθορίζεται από τον προπονητή τους για την συγκεκριμένη περίοδο.

 

Κ). Όταν τραυματίζονται ή ασθενούν πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον προπονητή τους και να ακολουθούν τη θεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας.

 

10). Να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, το αθλητικό υλικό που τους διανεμήθηκε.

 

11). Οι αθλητές που έχουν συμπεριληφθεί στις αποστολές των τμημάτων  υποχρεούνται να φορούν  ενιαία στολή αποστολής του Αθλητικού Ομίλου Θράκης.

 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις Γονέων και κηδεμόνων

 

1). Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές και ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του τμήματος.

 

2). Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου.

 

3). Η παρουσία γονέων και κηδεμόνων στους χώρους προπόνησης ή αγώνων δε πρέπει να δημιουργεί αρνητικές παρενέργειες στο έργο των αθλητών-αθλητριών και προπονητών. Εάν συμβεί αυτό αποβάλλονται από τον περιβάλλοντα χώρο.

 

4). Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς κηδεμόνα προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) και παρά τις σχετικές συστάσεις, τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας – δηλαδή του παιδιού του -από το σύλλογο.

 

5).Οι γονείς οφείλουν να τηρούν την ιεραρχία του τμήματος και να μην επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ του Αθλητικού Ομίλου Θράκης εάν προηγουμένως δεν ενημερώσουν και συνεργαστούν με τον υπεύθυνο προπονητή του τμήματος ή με μέλος του Δ.Σ. της ακαδημίας.

 

6). Απαγορεύονται οι επαφές με άλλες ομάδες ή μάνατζερς χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς το Δ.Σ. ή τον έφορο του αθλήματος.

 

Το ερασιτεχνικό σωματείο θα συζητήσει και θα εξετάσει μόνο επίσημες προτάσεις, από σωματεία ή εκπρόσωπους των και σε καμία περίπτωση δεν θα συζητήσει με γονείς ή μάνατζερς για μεταγραφικά ζητήματα.

 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Γυμναστών - Προπονητών

 

1) Οι γυμναστές - προπονητές οφείλουν να προσέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις  των τμημάτων τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15’) πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της προπόνησης, ώστε να μεριμνούν για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση του προπονητικού τους προγράμματος.

 

2) Οι γυμναστές - προπονητές οφείλουν να σέβονται τη προσωπικότητα των αθλητών και αθλητριών, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της πειθαρχίας, της ίσης μεταχείρισης και της καλής λειτουργίας του τμήματος, ενισχύοντας πέρα και πάνω απ’ όλα ένα υψηλού επιπέδου ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

3) Οι γυμναστές - προπονητές οφείλουν την ώρα της προπόνησης να ασχολούνται μόνο μ’ αυτήν και με τίποτα άλλο.

 

4) Είναι υποχρεωμένοι να απενεργοποιούν το κινητό τους στις ώρες προπόνησης ή στους αγώνες.

 

5) Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι σε κάθε καθορισμένη προπόνηση, αγώνα ή αποστολή να είναι ενδεδυμένοι με τον ιματισμό της ομάδας (βλέπε άρθρο 3 παρ. 11).

 

6) Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των γυμναστών - προπονητών πρέπει να κινείται εντός των «τειχών» του αθλητικού ήθους, της ευγένειας, της αξιοπρεπούς και της έντιμης συμπεριφοράς. Οι προπονητές οφείλουν να είναι πραγματικά πρότυπα προς μίμηση, για τους μικρούς αθλητές, τους γονείς και το αθλητικό περιβάλλον. Να είναι φίλοι, δάσκαλοι, παρακινητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά.

 

7) Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς προπονητή προς εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) και παρά τις σχετικές συστάσεις, τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του προπονητή από το σύλλογο.

 

8) Όσο κι αν προκληθεί ο γυμναστής - προπονητής από τρίτους (εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλο) οφείλει να μην απαντήσει και να ενημερώσει άμεσα τον έφορο του τμήματος ή το Δ.Σ.

 

Άρθρο 6. Ποινές σε εκπαιδευόμενους αθλητές – αθλήτριες

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Θράκης μετά από εισήγηση του εφόρου τμήματος επιβάλλει :

 

1) την ποινή της επιπλήξεως σε κάθε αθλούμενο μέλος  το οποίο εκθέτει με τις ενέργειές του το σωματείο, δεν υπακούει στις αποφάσεις του εφόρου του τμήματος και του διοικητικού συμβουλίου.

 

2)  Πρόστιμο είκοσι Ευρώ (20 €)  για απλό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

3) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.

 

4) Οριστική αποβολή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για τις οποίες το αθλούμενο μέλος διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε απολογία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

 

5) Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση προς απολογία διαγράφει κάθε αθλούμενο  μέλος το οποίο εμπόδισε την επίτευξη του σκοπού του σωματείου και κατ’ εξακολούθηση προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που εκθέτουν το σωματείο.

 

 Η ως άνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που ποτέ όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το παράπτωμα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο επιβάλλει  στους αθλητές: τις παραπάνω ποινές και επιπλέον την ποινή της  απαγόρευση συμμετοχής  του παραβάτη αθλητή στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα  χρόνο.

 

Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία του ομίλου που απαιτούνται.

 

Οι αποφάσεις του δικάζοντος σε πρώτο βαθμό Δ.Σ. που επιβάλλουν τις πιο πάνω ποινές  υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της γενικής συνέλευσης.

 

 Η έφεση ασκείται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εγκαλούμενο, κατατίθεται στο γεν. γραμματέα του σωματείου και εκδικάζεται από την Γ.Σ. που  θα συγκληθεί σε διάστημα  δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ.  θα αποφασίζει μέσα σε τρεις μήνες  και τουλάχιστον δυο μήνες πριν τις αρχαιρεσίες.

 

6) Αφού ασκηθεί η έφεση και υποβληθεί  η  αίτηση αναστολής το Δ.Σ.  μπορεί να χορηγήσει αυτή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

 

Άρθρο 7. Ποινές σε γυμναστές - προπονητές

 

1) Οι ποινές που επιβάλλονται στους γυμναστές - προπονητές, ανάλογα με το παράπτωμα από τον «Αθλητικό Όμιλο Θράκης» είναι οι εξής:

 

Α). Προφορική Παρατήρηση.

 

Β). Έγγραφη Επίπληξη.

 

Γ). Διακοπή συνεργασίας.

 

2) Οι ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους α, β, γ, του παρόντος άρθρου επιβάλλονται απευθείας από τον έφορο του τμήματος, χωρίς κλήση σε απολογία του παραβάτη γυμναστή - προπονητή.

 

3) Εάν αφορά ακραία ή αγενή συμπεριφορά προπονητή, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 5, αρκεί η εισήγηση του εφόρου του τμήματος. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία και η απολογία του παραβάτη.

 

4) Επίσης το Δ.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωμα συγχωνεύσεως των ποινών σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων της μίας, εξαιτίας πολλαπλών παραπτωμάτων του ίδιου γυμναστή -προπονητή.

 

Άρθρο 8. Γενικές Διατάξεις

 

1) Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές, αθλήτριες, γονείς, κηδεμόνες και προπονητές:

 

Οφείλουν να τηρούν την ιεραρχία των τμημάτων  και να μην επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε μέλος του Δ.Σ. παρά μόνον κατόπιν άδειας του διοικητικού υπευθύνου των τμημάτων υποδομής και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Απαγορεύεται να ασκούν δημοσίως κριτική ή να κάνουν δηλώσεις και σχόλια για το έργο των προπονητών, της Διοίκησης, των συμπαικτών τους, καθώς και για τους διαιτητές των αγώνων. Έχουν δικαίωμα να εκφράζουν με κόσμιο και πολιτισμένο πάντα τρόπο τη γνώμη τους και τα τυχόν παράπονα στους προπονητές τους. Γενικότερα θέματα που συζητούνται και απασχολούν το τμήμα θα πρέπει να μην διαδίδονται αλλά να μένουν μέσα σε αυτό.

 

2) Για κάθε αίτημα ομαδικό ή για κάτι που ενδεχομένως να αφορά όλο το τμήμα θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος μόνο από τους αρχηγούς. Μόνο για ατομικό-προσωπικό αίτημα ο αθλητής θα έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο του τμήματος.

 

3) Εκπαιδευόμενος αθλητής που χωρίς την άδεια του αρχηγού της αποστολής την εγκαταλείπει ή δεν προσέρχεται σε αυτήν παραπέμπεται στο Δ.Σ.

 

4) Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών και δημιουργούν συστηματικά πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις μετά από απόφαση της Διοίκησης.

 

5) Αριστείο δικαιούται κάθε αθλητής άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών που ο βαθμός απόδοσης του ανέρχεται στο Άριστα (18,5 και πάνω).

 

6) Έπαινο δικαιούται κάθε αθλητής των τμημάτων υποδομής που ο βαθμός του ανέρχεται στο πολύ καλά και άριστα (17,0 και πάνω).

 

7) Έπαινο δικαιούται κάθε αθλητής των τμημάτων υποδομής που είναι μαθητής του δημοτικού σχολείου και ο βαθμός απόδοσης του ανέρχεται στο άριστα.

 

8) Βραβείο Fair-Play δικαιούνται οι αθλητές που θα επιδείξουν άριστο ήθος όλη την αγωνιστική περίοδο.

 

9) Εκπαιδευόμενος αθλητής ή αθλήτρια ο/η οποίος/α, ή ο κηδεμόνας του, ή ο προπονητής υποπίπτει σε παραπτώματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, σχετικές ποινές υποβάλλει το Δ.Σ. κατά την κρίση του, κατόπιν εισηγήσεως του γυμναστή -προπονητή και του εφόρου του τμήματος.

 

10) Ο εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού και καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. την 23η Απριλίου  2015 και ισχύει στο εξής για κάθε αγωνιστική περίοδο μέχρι την πλήρη αναθεώρησή του. Μέχρι την πλήρη αναθεώρηση του, οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στα άρθρα ή στις παραγράφους του, ισχύουν μόνο σαν προσάρτηση σ’ αυτόν.

 

Αλεξανδρούπολη 23 Απριλίου 2015
 

 

                                                                                                                               Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                                                 

 

Εκτύπωση Email